Michał Ziółko

radca prawny

Od lat interesuję się zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwojem sieci szerokopasmowych i polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Prowadzę kancelarię w Krakowie, obsługując małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży telekomunikacyjnej...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

6 rzeczy na które musisz zwrócić uwagę zawierając umowę o dostęp do nieruchomości

Michał Ziółko08 lutego 2018Komentarze (0)

dostęp do nieruchomości

„Umowę pisze się na czas wojny, nie na czas pokoju” – ta wyświechtana ale jednocześnie prawdziwa i aktualna maksyma odnosi się także do umowy regulującej warunki dostępu do nieruchomości celem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Co więc taka umowa winna zawierać z Twojego punktu widzenia drogi Operatorze, żebyś mógł spać spokojnie i co powinieneś sprawdzić przed jej podpisaniem? Poniżej 6 istotnych w mojej ocenie kwestii, na które powinieneś zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o dostęp do nieruchomości.

Dobre rozpoznanie to podstawa

Skorzystaj z możliwości jakie daje Ci obowiązujące prawo. Dowiedz się jak najwięcej na temat nieruchomości na której chcesz świadczyć usługi. Zgodnie z art. 30 ust. 1e ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych:

Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości z wnioskiem o udzielenie mu informacji o:

  1. danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  2. podmiotach korzystających z punktu styku;
  3. innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego;
  4. numerze księgi wieczystej nieruchomości;
  5. osobach lub podmiotach uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, wraz z ich adresami do doręczeń.

Wyżej wymienione informacje na pewno pomogą Ci w podjęciu decyzji o rozpoczęciu świadczenia usług na danej nieruchomość i pozwolą prawidłowo się do tego przygotować. Dysponent nieruchomości jest zobowiązany udzielić Ci powyższych informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Jeżeli tego nie zrobi lub przekaże Ci informacje nieprawdziwe, naraża się na nałożenie przez UKE kary pieniężnej.

Sprawdź z kim podpisujesz umowę

Po uzyskaniu ww. informacji weź pod lupę stronę, z którą zamierzasz podpisać umowę o dostęp. Przede wszystkim zbadaj, czy jest ona uprawniona do zawarcia takiej umowy. Należy sprawdzić czy umowę podpisujesz z właścicielem, zarządcą, wspólnotą czy spółdzielnią. W przypadku zawierania umowy z Zarządcą pamiętaj o sprawdzeniu czy posiada On umocowanie do zawierania umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Zawarcie umowy o dostęp do budynku jest z punktu widzenia Zarządcy czynnością zwykłego zarządu. Wobec czego nie jest wymagane podjęcie uchwały przez wspólnotę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy.

Szczegółowo opisz przedmiot umowy

Opisz możliwie jak najbardziej szczegółowo sposób dostępu. Przede wszystkim w umowie musi znaleźć się zapis stanowiący o udostępnieniu nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Warto wpisać w umowie zgodę na udostępnienie miejsca w którym zbiegają się kable w budynku, a także udostępnienie kanalizacji kablowej i instalacji wewnętrznej w budynku, jeżeli są we władaniu dysponenta nieruchomości. Jeżeli potrzebujesz założyć w budynku własne szafy kablowe – napisz o tym w umowie. W niektórych budynkach wewnętrzna sieć telekomunikacyjna jest wykonana, w innych nie, co też należy wziąć pod uwagę. Im bardziej szczegółowy i dokładny opis tym mniej wątpliwości i podważania istnienia  twojej instalacji w budynku przez właściciela lub jego następcę prawnego.

Zastrzeż własność infrastruktury telekomunikacyjnej

Zawrzyj zapis zastrzegający, że cała infrastruktura telekomunikacyjna jest Twoją własnością i stanowi część składową Twojego przedsiębiorstwa. To uprawnienie wynika z § 49 ust.1  kodeksu cywilnego. Pamiętaj, że wykonując infrastrukturę inwestujesz swoje pieniądze w związku z czym należy ona do Ciebie. W konsekwencji możesz taką infrastrukturę sprzedać innemu operatorowi lub po zakończeniu świadczenia usług po prostu zdemontować. Jeżeli taki zapis nie znajdzie się w umowie nie oznacza to oczywiście że infrastruktura nie jest Twoją własnością, ale w przypadku podważania tego faktu przez drugą stronę umowy trudniej Ci będzie wykazać, że tak jest w rzeczywistości.

Dostęp do nieruchomości na wypadek awarii sieci

Niech w umowie znajdzie się zapis zezwalający na stały dostęp do nieruchomości twoich pracowników celem usuwania awarii. Niektórzy dysponenci nieruchomości zastrzegają w umowach, że każdorazowa wizyta operatora lub jego pracowników winna być wcześniej zgłaszana do administracji budynku, która wyrazi pisemną zgodę na taką wizytę. Jest to bardzo niepraktyczny zapis w razie awarii, tj. sytuacji, kiedy liczy się czas i jak najszybsze przywrócenie usług mieszkańcom budynku. Wobec tego warto zadbać, aby w umowie znalazł się zapis zezwalający na wejście do budynku w przypadku awarii.

Zgoda na cesję

Zadbaj o to, aby w umowie znalazła się zgoda dysponenta nieruchomości na cesję praw i obowiązków z umowy na innego operatora telekomunikacyjnego. Taki zapis może ułatwić sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub tylko infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na danym osiedlu innemu operatorowi. Nie będzie on musiał starać się o zawieranie nowej umowy o dostęp tylko wstąpi w Twoje prawa i obowiązki. To może przyspieszyć sprzedaż i dać Ci większą swobodę w dysponowaniu Twoją własnością.

Przeczytaj jak przyspieszyć proces uzyskiwania dostępu do nieruchomości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 342 353e-mail: m.ziolko@mz-legal.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/szerokopasmowa.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.ziolko@mz-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: