Michał Ziółko

radca prawny

Od lat interesuję się zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwojem sieci szerokopasmowych i polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Prowadzę kancelarię w Krakowie, obsługując małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży telekomunikacyjnej...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odpowiedzialność ISP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi część 1

Michał Ziółko19 marca 2018Komentarze (0)

 

odpowiedzialność ISP

Często w rozmowach z Operatorami padają pytania jaka jest odpowiedzialność ISP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi? Jakie przepisy obowiązują w takiej sytuacji – prawo telekomunikacyjne czy kodeks cywilny? Co odpowiedzieć abonentowi, który obsesyjnie sprawdza, czy szybkość połączenia sieciowego jest taka, jak ta podana w umowie i domaga się odszkodowania, jeżeli tak nie jest? Postaram się niniejszym wpisem odpowiedzieć na te pytania.

Odpowiedzialność ISP za jakość usług

Chyba nikt nie lubi, gdy usługa, z której korzysta i za którą płaci nie spełnia jego oczekiwań i jest niewłaściwie wykonywana. Nie lubią też takich sytuacji abonenci korzystający z usług telekomunikacyjnych :). Praktycznie każdy z nas (Was Operatorów) oprócz tego, że świadczy usługi jest także abonentem korzystającym z tv, Internetu, czy telefonu. Czy nie zdarzyło Ci się drogi Operatorze, że podczas dokonywania przelewu bankowego, konferencji przez Skype, czy po prostu oglądania serialu na Netflix Internet przestał działać? Na pewno tak i musisz przyznać, że jest to bardzo frustrujące. Oczywiście czasy kiedy Internet „ciął” się niemiłosiernie słusznie minęły, a to dzięki coraz lepszej technologii. Jednakże nadal zdarzają się sytuacje, w których następuje przerwa w świadczeniu usług. Jak w takiej sytuacji kształtuje się Twoja odpowiedzialność względem konsumenta?

Wśród operatorów, a także konsumentów panuje pewna konsternacja co do właściwości przepisów regulujących odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za jakość świadczonych usług. Wynika to w dużej mierze z różnicy pomiędzy przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, a konkretnie art. 105, który określa jakie odszkodowanie przysługuje abonentowi za przerwę w świadczeniu usług, a normami kodeksy cywilnego.

Ustawodawca, biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia usług telekomunikacyjnych, wprowadził możliwość powstania roszczenia o odszkodowanie za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

Jak wynika z powyższego ustawa Prawo Telekomunikacyjne przewiduje odszkodowanie dla abonenta z tytułu przerwy w świadczeniu usług. Odpowiedzialność operatorów została ograniczona, gdyż odszkodowanie nie przysługuje za pogorszenie jakości usługi, a jedynie za przerwę w jej świadczeniu.

Jak liczyć odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo. Przerwę należy liczyć jako pełną dobę czyli od godz. 12 (północ) do godz. 12 (północ) dnia następnego. Wyłącznie przerwa trwająca pełną dobę, liczoną od północy – nawet jeśli faktyczna przerwa w świadczeniu usług rozpoczęła się od godz. 16 – uprawnia abonenta do otrzymywania odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosi 1/15 średniej opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług, opisany jak powyżej. Taką opłatę liczy się biorąc pod uwagę rachunki z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych. Na podstawie tych rachunków wylicza się  średnią opłatę. Łączny okres 3 okresów rozliczeniowych nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Przykład

Jeżeli abonent zażąda odszkodowania za dwa dni przerwy w świadczeniu usług, a średnia wysokość abonamentu biorąc pod uwagę 3 ostatnie okresy rozliczeniowe wynosi 100 zł, to wówczas jego odszkodowanie ukształtuje się na poziomie 13,20 zł.

Ważne:

Odszkodowanie nie przysługuje abonentowi, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.  Wobec tego jeżeli w okresie rozliczeniowym abonent nie miał np. dostępu do sieci przez jedną dobę – odszkodowanie nie przysługuje.

Oprócz powyższego odszkodowania abonentowi za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, przysługuje roszczenie o zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. Ponadto abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej, z tytułu niedotrzymania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z jego winy terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług.

Gdzie jest haczyk?

Czytając powyższy opis myślisz sobie – ok wszystko jasne, można w prosty sposób obliczyć odszkodowanie, jakie przysługuje mojemu klientowi. Niestety zarówno życie, jak i prawo telekomunikacyjne nie są takie proste ;). Opisany przeze mniej powyżej art. 105 ustawy Prawo Telekomunikacyjne i wynikający z niego sposób wyliczenia i wypłaty odszkodowania dotyczy jedynie tzw. przedsiębiorcy wyznaczonego. Przedsiębiorca wyznaczony to przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany do świadczenia usługi powszechnej opisanej w art. 81 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Gdy Prezes UKE uzna, iż usługa powszechna nie jest dostępna lub nie jest świadczona z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, wybiera w trybie konkursowym lub poza konkursem przedsiębiorcę wyznaczonego. W okresie od maja 2006 r. do maja 2011 r. przedsiębiorcą wyznaczonym była Telekomunikacja Polska. Jednakże od tego czasu w Polsce nie ma przedsiębiorcy wyznaczonego, wobec czego Twoją odpowiedzialność za jakość świadczonych usług regulują co do zasady przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.

Czy wobec tego jako Operator Telekomunikacyjny nie będący przedsiębiorcą wyznaczonym możesz stosować wyżej wskazane przepisy i naliczać odszkodowanie w sposób opisany w art. 105 ust. 1 PT? Możesz, ale….. powinieneś w umowie o świadczenie usług lub w regulaminie zastrzec, że abonent jest upoważniony do żądania odszkodowania także na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Ale o tym opowiem Ci już w części drugiej tego wpisu, którą możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 342 353e-mail: m.ziolko@mz-legal.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/szerokopasmowa.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.ziolko@mz-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: