Michał Ziółko

radca prawny

Od lat interesuję się zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwojem sieci szerokopasmowych i polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Prowadzę kancelarię w Krakowie, obsługując małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży telekomunikacyjnej...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak szybko i sprawnie uzyskać dostęp do nieruchomości?

Michał Ziółko05 lutego 2018Komentarze (0)

dostęp do nieruchomości

Wielu operatorów telekomunikacyjnych narzeka, że utrudniony przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i deweloperów dostęp do nieruchomości hamuje rozwój ich firm. Nie mogą Oni świadczyć usług w atrakcyjnych lokalizacjach lub muszą godzić się na ponoszenie dodatkowych kosztów. Utrudnianie dostępu polega najczęściej na żądaniu od operatorów różnego rodzaju nienależnych opłat za udostępnienie budynku w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jak więc poradzić sobie w sytuacji gdy właściciel lub zarządca nieruchomości chciałby uzyskać jakiś profit za zapewnienie Twojej firmie dostępu do budynku? Poniżej przedstawiam kilka prostych sposobów, które powinny usprawnić Ci proces uzyskiwania dostępu do nieruchomości.

Jak najwcześniej dostarcz umowę.

Jeżeli podejmiesz decyzję o chęci świadczenia usług na danej nieruchomości – nie zwlekaj i jak najszybciej prześlij do właściciela umowę o dostępie do budynku dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Do umowy dołącz wniosek o umożliwienie dostępu do nieruchomości. Im wcześniej to zrobisz, tym więcej będziesz miał czasu na skorzystanie z pozostałych możliwości. Jeżeli budynek/osiedle, na którym zamierasz świadczyć usługi jest jeszcze w budowie – tym bardziej skontaktuj się z deweloperem i zaproponuj podpisanie umowy. Gdy do budynku/osiedla zaczną wprowadzać się pierwsi mieszkańcy Ty już tam będziesz ze swoją ofertą, gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług. Deweloper nie może odmówić Ci dostępu argumentując, że budynek nie został jeszcze ukończony lub nie jest użytkowany – nawet w takiej sytuacji jest zobowiązany do udostępnienia budynku operatorowi telekomunikacyjnemu. O tym co powinna zawierać umowa regulująca dostęp do nieruchomości przeczytasz tutaj .

Wyjaśniaj, tłumacz, rozmawiaj.

Jeżeli po przesłaniu umowy właściciel lub zarządca chciałby jednak porozmawiać o „symbolicznej” opłacie lub czynszu np. za użytkowanie części wspólnych – tłumacz i edukuj. Wielu członków zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie wie lub nie chce przyjąć do wiadomości, iż dostęp do nieruchomości celem świadczenia usług telekomunikacyjnych jest dla operatora nieodpłatny. Uważają, że gdy  ktoś wchodzi z kablami na ich nieruchomość to muszą przecież coś z tego mieć – otóż nie, nie muszą. Powołaj się przepisy ustawy szerokopasmowej (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Pamiętaj jednak o tym, że właściciel lub zarządca nieruchomości może obciążyć Cię kosztami poniesionymi przez niego w związku z budową przez Ciebie sieci. Jednak muszą być to koszty rzeczywiście poniesione przez dewelopera/zarządcę (np. koszty przygotowania dokumentacji projektowej). Będziesz też obowiązany do ponoszenia kosztów użytkowania sieci (najczęściej są to koszty zużywanej energii elektrycznej).

Uświadamiaj także samych mieszkańców. Blokowanie przez organ zarządzający nieruchomością dostępu do niej dla kolejnego operatora telekomunikacyjnego godzi w interesy mieszkańców budynku, narażając ich na wzrost cen i monopol jednej firmy. Im więcej operatorów „na budynku” tym większa konkurencja, a co za tym idzie – niższe ceny dla właścicieli lokali. Warto o tym przypominać, ponieważ nie dla wszystkich jest to oczywiste.

Złóż wniosek do UKE

Po wyczerpaniu powyższych sposobów pozostaje Ci złożenie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosku o wydanie decyzji w sprawie zapewnienia dostępu do nieruchomości. Z doświadczenia wiem, że czasem wystarczy samo złożenie wniosku, aby dysponent nieruchomości zgodził się na udostępnienie jej bez ponoszenia nienależnych opłat. Jeżeli tak się nie stanie UKE wyda decyzję określającą warunki dostępu. Decyzja taka zastępuje umowę zawartą pomiędzy stronami. Czas wydania decyzji jest różny. Ze swojej perspektywy widzę, że wydawanie decyzji przez UKE idzie coraz sprawniej, jednak im wcześniej złożysz wniosek, tym szybciej możesz liczyć na pozytywną decyzję Organu.

WAŻNA UWAGA – Jeżeli od dnia przesłania do dysponenta nieruchomości wniosku wraz z umową o dostęp do nieruchomości minie 30 dni i w tym czasie umowa nie zostanie zawarta, możesz złożyć do UKE wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu. Termin ten pozwala przyspieszyć cały proces i zaoszczędzić czas operatora.

Nie pozwól na narzucanie przez dysponenta nieruchomości nienależnych opłat.

Powyższe wskazówki nie są złotym i niezawodnym środkiem na uzyskanie dostępu do nieruchomości w każdej sytuacji, ale pomogą Ci wprowadzić pewien mechanizm usprawniający prowadzenie negocjacji z dysponentami nieruchomości. Pamiętaj, że zgodnie z prawem jako operator telekomunikacyjny nie masz obowiązku uiszczania żadnych opłat z tytułu uzyskania dostępu do nieruchomości celem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wobec tego jeśli trzeba grzecznie lecz stanowczo egzekwuj swoje prawa i nie pozwalaj na narzucanie niezgodnych z prawem opłat. Mam nadzieję, że zastosowanie tych wskazówek pozwoli na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy w twojej firmie i zapewni jej szybszy rozwój. Jeżeli znasz inne sposoby na szybkie i skuteczne zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości chętnie je poznam – zapraszam Cię do dyskusji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 342 353e-mail: m.ziolko@mz-legal.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/szerokopasmowa.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.ziolko@mz-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: