Michał Ziółko

radca prawny

Od lat interesuję się zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwojem sieci szerokopasmowych i polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Prowadzę kancelarię w Krakowie, obsługując małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży telekomunikacyjnej...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Michał Ziółko26 lutego 2018Komentarze (0)

 

Dzisiejszy krótki wpis poświęcę niedawnym zmianom rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Otóż w dniu 1 grudnia 2017 r. Prezes Rady Ministrów (jeszcze wtedy Beata Szydło), podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Co się zmieniło?

Przede wszystkim znacząco zwiększy się liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwolnionych z obowiązku sporządzenia planu działań na wypadek szczególnych zagrożeń. Takiemu obowiązkowi nie będzie podlegał przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych. Zmiana wprowadza znaczące ułatwienia dla wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy od wejścia w życie rozporządzenia (28 grudnia 2017 r.) nie muszą już tworzyć i uzgadniać planów na wypadek zagrożenia.

Kolejnym ułatwieniem jest wprowadzenie możliwości przekazywania planów zarówno ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, jak i Prezesowi UKE w formie dokumentu elektronicznego. Dokument musi zostać opatrzony przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W mojej ocenie wprowadzone zmiany są krokiem w dobrą stronę. Sporządzanie i aktualizowanie planu działań jest mocno uciążliwe, a ich wartość w przypadku realnego zagrożenia wydaje się być dyskusyjna. Wobec czego wszelkie decyzje ustawodawcy zmniejszające ilość obowiązków nakładanych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy uznać za pozytywne. Także wprowadzenie możliwości przekazania planu w formie dokumentu elektronicznego jest sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy ze względu na swoje przychody nadal będą zobowiązani do sporządzania planów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: